Autoceļu P19 Ape (Vidzemes šoseja) – Igaunijas robeža km 0,000 – 1,815; km 3,484 – 4,860 un P39 Alūksne – Ape km 20,000 – 23,743; km 24,043 – 26,176 segas rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde tehniskā projekta stadijā