Autoceļu P107 Skrunda – Ezere km 19,34 – 20,34 un V1180 Saldus – Pampāļi km 7,70 – 17,55 segas rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde tehniskā projekta stadijā