Autoceļu ceļu zemes nodalījuma joslas kadastrālās uzmērīšanas, ārējo robežu ierīkošanas, atjaunošanas un sakārtošanas darbību veikšana (4 Vispārīgās vienošanās)