Autoceļu ceļa zemes nodalījuma joslas kadastrālās uzmērīšanas, ārējo robežu noteikšanas, atjaunošanas un sakārtošanas darbu veikšana