Autoceļu būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība (autoceļa P8 posms 48,12 – 49,44 km un autoceļa P4 posms 49,91 – 50,55, autoceļa P108 posms 101,82 – 103,32 km) (2 līgumi))