Autoceļu būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība (autoceļa P78 posms 0,00-8,70km un autoceļa P87 posms 17,41-28,06km, autoceļa V1016 posms 0,00-0,32km, autoceļa P89 posms 46,70-46,91km) (2 līgumi)