Autoceļu būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība (autoceļa P32 posms km 71,165 – 73,63, autoceļa A14 posms km 8,30 – 15,57 un autoceļa A6 posms km 223,90 – 224,74) (2 līgumi)