Autoceļu būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība (a/c A2 posma 49,90–52,10 km un a/c V96 posma 0,00–1,98 km atjaunošana un a/c A2 posma 46,10-49,90km un Lorupes caurtekas uz a/c V96 km 1,20 pārbūve)