Autoceļu atjaunošanas vienkāršotu būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība