Autoceļa segas atjaunošanas vienkāršota būvprojekta un tilta atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība