Autoceļa P62 Krāslava – Preiļi – Madona posmā 88,00 – 99,53 km rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde skiču projekta stadijā