Autoceļa P62 Krāslava – Preiļi – Madona posma 82,20 – 88,00 km rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde tehniskā projekta stadijā