Autoceļa P62 Krāslava – Preiļi – Madona (Ļūmāni – Mētriena) posmā no 113,4 km līdz 122,2 km rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde tehniskā projekta stadijā