Autoceļa P62 Krāslava – Preiļi – Madona (Atašiene – Ļūmāni) posmā no 104,2 km līdz 113,4 km rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde tehniskā projekta stadijā