Autoceļa P45 Viļaka – Kārsava posma Semenova – Čilipīne (km 6,35 – 16,54) rekonstrukcija