Autoceļa P45 Viļaka – Kārsava posmā 6,35 – 16,54 km rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde tehniskā projekta stadijā