Autoceļa P4 Rīga – Ērgļi posmā 52,580 – 61,630 km rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde tehniskā projekta stadijā