Autoceļa P4 Rīga – Ērgļi posmā 35,70 – 45,00 km rekonstrukcijas būvprojekta skiču projekta stadijā izstrāde