Autoceļa P39 Alūksne – Ape posma km 15,00 – 20,00 segas rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde