Autoceļa P36 Rēzekne – Gulbene posma 76,30 – 86,50 km rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde tehniskā projekta stadijā