Autoceļa P32 Augšlīgatne – Skrīveri posmā 28,91 – 36,54 km rekonstrukcijas būvprojekta tehniskā projekta stadijā izstrāde