Autoceļa P22 Valka – Rūjiena posmā 29,90 – 42,385 km rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde tehniskā projekta stadijā