Autoceļa P130 Līgas – Kandava – Veģi km 13,95 – 14,25 un km 14,80 – 15,30 ceļa klātnes deformāciju novēršanas būvdarbu autoruzraudzība