„Autoceļa P128 Sloka – Talsi 9,4 km labās puses autobusa pieturvietas pasažieru paviljona rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde”