Autoceļa P104 Tukums – Auce – Lietuvas robeža (Vītiņi) 3D lāzerskenēšana un datu analīze posmā Zebrene – Lielauce km 45.40-55.70