Autoceļa P104 Tukums – Auce – Lietuvas robeža posmā 63,39 – 68,04 km rekonstrukcijas būvprojekta (tehniskā projekta stadijā) izstrāde