Autoceļa E22 posma Tīnūži – autoceļš P32 rekonstrukcijas, II kārtas būvdarbu uzraudzība