Autoceļa E22 posma Tīnūži – autoceļš P32 rekonstrukcija, II kārta