Autoceļa E22 posma Ludza – Nirza 129,30 – 147,10 km rekonstrukcijas būvdarbu pabeigšanas autoruzraudzība