Autoceļa A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils – Babīte) posma P85/Jaunā Daugavas tilta mezgls – Ķekavas apvedceļš izbūve par ātrgaitas ceļu (būvprojekts minimālā sastāvā ar ietekmes uz vidi novērtējumu)