Autoceļa A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene) km 88,10 – 95,20 rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde skiču projekta stadijā