Autoceļa A12 Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova) posma Rēzekne – Ludza iespējamās būvniecības jaunā trasē ietekmes uz vidi novērtējums