„Autobusu pieturas izbūves būvuzraudzība uz valsts reģionālā autoceļa P9 Ragana – Limbaži km 0,1 (Ragana)”