Asfaltbetona virsmas saķeres koeficienta noteikšanas mēriekārtas ūdens padeves sistēmas piegāde