Ārējo elektroapgādes tīklu pieslēgumu būvprojektu izstrāde valsts galvenā autoceļa A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene) posmā km 14,700-36,480