Ārējo elektroapgādes tīklu pieslēgumu būvprojektu izstrāde transportlīdzekļu vidējā ātruma kontroles iekārtu uzstādīšanai