Ar bitumenu sasitīta seguma atjaunošana valsts autoceļu objektos