Ar bitumenu saistīta seguma atjaunošana un virsmas apstrāde valsts autoceļu objektos