Apspriede ar piegādātājiem par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumu atļauju informācijas sistēmas pilnveidošanu un uzturēšanu