Apspriede ar piegādātājiem 17.05.2021.plkst.14.00 iepirkumā Transportlīdzekļu vidējā ātruma kontroles sistēmas ieviešana.Pieteikšanās līdz 13.05.2021. plkst.14.00