26 vieglo pasažieru automašīnu piegāde ar ieskaitu un tehnisko apkopju veikšana garantijas laikā