Pievienot attēlu (jpeg, png, pdf, docx)
Maksimālais faila izmērs 25 MB.
Vēlos saņemt atbildi uz manis norādīto e-pasta adresi.

KF līdzfinansētie valsts galveno autoceļu pārbūves objekti 2014.–2020. gada plānošanas periodā

Projektu īstenošanas rezultātā autoceļu lietotājiem tiks nodrošināti komfortabli un droši braukšanas apstākļi. Investīciju rezultātā pārbūvētie autoceļi nodrošinās trūkstošo sasaistes posmu ar TEN-T tīklu. Kvalitatīva transporta infrastruktūra samazinās ceļa uzturēšanas izmaksas, uzlabos satiksmes drošību, ļaus samazināt pārvietošanās ilgumu, kā arī uzlabosies iedzīvotāju mobilitāte, dzīves vides kvalitāte, publisko pakalpojumu pieejamība un samazināsies apkārtējās vides piesārņojums.

Informācija atjaunota 2023. gada oktobrī.

Vienošanās Nr.

Nosaukums

Mērķis

Finansējums

Īstenošanas gaita

 

6.1.5.0/15/I/001

 

 

A13

 

Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi),
km 156,40-163,05

Autoceļa posma seguma pārbūve 6,65 km garumā (paaugstinot segas nestspēju).

Kopējās attiecināmās projekta izmaksas – 12 827 703.84 EUR,

Kohēzijas fonda finansējums – 10 903 548.26 EUR

Būvdarbi uzsākti 2015.08.24.

Būvdarbi pabeigti 2016.08.29.

Objekts nodots ekspluatācijā 2016.11.04.

 

6.1.5.0/15/I/002

 

 

A9

 

Rīga (Skulte) – Liepāja,

km 24,40-38,18

Autoceļa posma seguma, 13,66 km garumā un tilta pār Lielupi pārbūve (paaugstinot segas nestspēju).

Kopējās attiecināmās projekta izmaksas – 14 473 331.97 EUR,

Kohēzijas fonda finansējums – 12 302 332.18 EUR

Būvdarbi uzsākti 2015.05.21.

Būvdarbi pabeigti 2016.06.19.

Objekts nodots ekspluatācijā 2016.09.13.

Džūkstes – Kauguru kanāla tilta pārbūve, km 26,23

Tilta pār Džūkstes – Kauguru kanāla pārbūve.

Būvdarbi uzsākti 2016.08.18.

Būvdarbi pabeigti 2017.06.01.

Objekts nodots ekspluatācijā 2017.08.25.

 

6.1.5.0/15/I/003

 

 

A11

 

Liepāja – Lietuvas robeža (Rucava),
km 21,85-45,02

Autoceļa posma seguma, 23,17 km garumā un tiltu pār Līgupi un Paurupi pārbūve (paaugstinot segas nestspēju).

Kopējās attiecināmās projekta izmaksas – 14 252 086.23 EUR,

Kohēzijas fonda finansējums – 12 114 273.30 EUR

Būvdarbi uzsākti 2015.06.02.

Būvdarbi pabeigti 2016.08.30.

Objekts nodots ekspluatācijā 2016.12.30.

 

6.1.5.0/15/I/004

 

 

A1

 

Rīga (Baltezers) – Igaunijas robeža (Ainaži),
km 89,40-101,36

Autoceļa posma seguma, 11,96 km garumā un tilta pār Krišupi pārbūve (paaugstinot segas nestspēju).

Kopējās attiecināmās projekta izmaksas – 11 478 124.01 EUR,

Kohēzijas fonda finansējums – 9 756 405.41 EUR

Būvdarbi uzsākti 2015.05.11.

Būvdarbi pabeigti 2016.08.04.

Objekts nodots ekspluatācijā 2016.09.27.

 

6.1.5.0/15/I/005

 

 

A2

 

Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene),
km 15,40-25,50

Autoceļa posma seguma, 20,20 km garumā pārbūve (paaugstinot segas nestspēju).

Kopējās attiecināmās projekta izmaksas – 16 440 959.99 EUR,

Kohēzijas fonda finansējums – 13 974 815.99 EUR

Būvdarbi uzsākti 2015.04.13.

Būvdarbi pabeigti 2015.12.09.

Objekts nodots ekspluatācijā 2016.01.28.

 

6.1.5.0/15/I/006

 

 

A9

 

Rīga (Skulte) – Liepāja,

km 163,28-185,80

Autoceļa posma seguma, 22,52 km garumā pārbūve (paaugstinot segas nestspēju).

Kopējās attiecināmās projekta izmaksas – 9 215 983.77 EUR,

Kohēzijas fonda finansējums – 7 833 586.20 EUR

Būvdarbi uzsākti 2014.07.28.

Būvdarbi pabeigti 2015.10.06.

Objekts nodots ekspluatācijā 2016.01.19.

 

6.1.5.0/15/I/007

 

 

A9

 

Rīga (Skulte) – Liepāja,

km 38,24-60,15

Autoceļa posma seguma, 21,91 km garumā un tiltu pār Apšupi, Bērzupīti un Bērzes upi pārbūve (paaugstinot segas nestspēju).

Kopējās attiecināmās projekta izmaksas – 11 342 721.65 EUR,

Kohēzijas fonda finansējums – 9 641 313.40 EUR

Būvdarbi uzsākti 2014.09.02.

Būvdarbi pabeigti 2015.10.30.

Objekts nodots ekspluatācijā 2015.12.17.

 

6.1.5.0/15/I/008

 

 

A12

 

Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova),
km 106,00-114,34

Autoceļa posma seguma, 8,34 km garumā un tilta pār Rēzeknes upi pārbūve (paaugstinot segas nestspēju).

Kopējās attiecināmās projekta izmaksas – 5 575 647.66 EUR,

Kohēzijas fonda finansējums – 4 739 300.51 EUR

Būvdarbi uzsākti 2015.02.25.

Būvdarbi pabeigti 2016.07.12.

Objekts nodots ekspluatācijā 2016.09.15.

 

6.1.5.0/15/I/009

 

 

A13

 

Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi),
km 113,12-134,70

Autoceļa posma seguma pārbūve 21,58 km garumā (paaugstinot segas nestspēju).

Kopējās attiecināmās projekta izmaksas – 14 810 709.58 EUR,

Kohēzijas fonda finansējums – 12 589 103.14 EUR

Būvdarbi uzsākti 2015.05.11.

Būvdarbi pabeigti 2016.08.04.

Objekts nodots ekspluatācijā 2016.10.27.

 

6.1.5.0/15/I/010

 

 

A3

 

Inčukalns – Valmiera – Igaunijas robeža (Valka)
km 60,20-79,45

Autoceļa posma seguma, 19,25 km garumā, caurteku Jumaras un Āžkalna ceļa pārvada A3/P18 pārbūve (paaugstinot segas nestspēju).

Kopējās attiecināmās projekta izmaksas – 18 933 077.56 EUR,

Kohēzijas fonda finansējums – 16 093 115.93 EUR

Būvdarbi uzsākti 2016.05.23.

Būvdarbi pabeigti 2017.07.30.

Objekts nodots ekspluatācijā 2017.10.20.

 

6.1.5.0/15/I/011

 

 

A10

 

Rīga – Ventspils,
km 20,06-23,84 un 36,49-38,57

Autoceļa posma seguma, 5,86 km garumā, tiltu pār Varkaļu kanālu un Lielupi un ceļa pārvada (km 37,26) pārbūve (paaugstinot segas nestspēju).

Kopējās attiecināmās projekta izmaksas – 10 907 610.53 EUR,

Kohēzijas fonda finansējums – 9 271 468.96 EUR

Būvdarbi uzsākti 2016.08.01.

Būvdarbi pabeigti 2017.09.20.

Objekts nodots ekspluatācijā 2017.10.30.

 

6.1.5.0/15/I/012

 

 

A10

 

Rīga – Ventspils,
km 57,76-68,60

Autoceļa posma seguma, 10,84 km garumā, ceļa pārvada pār dz/c Tukums – Jelgava, tilta pār Vašleju un tuneļu (km 63.495, km 64.58, km 65.53 un 67.704) pārbūve (paaugstinot segas nestspēju).

Kopējās attiecināmās projekta izmaksas – 7 728 902.73 EUR,

Kohēzijas fonda finansējums – 6 569 567.33 EUR

Būvdarbi uzsākti 2016.08.15.

Būvdarbi pabeigti

2017.09.05.

Objekts nodots ekspluatācijā 2018.06.05.

 

6.1.5.0/16/I/001

A12

Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova),
km 114,34-125,14

Autoceļa posma seguma, 10,80 km garumā un tilta pār Garbarupi upi pārbūve (paaugstinot segas nestspēju).

Kopējās attiecināmās projekta izmaksas – 12 195 122.00 EUR,

Kohēzijas fonda finansējums – 10 365 853.70 EUR

Būvdarbi uzsākti 2017.03.14.

Būvdarbi pabeigti 2018.08.21.

Objekts nodots ekspluatācijā 2018.12.11.

6.1.5.0/16/I/002

A13

Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi),
km 144,70-156,40

Autoceļa posma seguma, 11,70 km garumā un tiltu pār Toročinu un Pakrāci pārbūve (paaugstinot segas nestspēju).

Kopējās attiecināmās projekta izmaksas – 14 450 696.38 EUR,

Kohēzijas fonda finansējums – 12 283 091.92 EUR

Būvdarbi uzsākti 2017.02.20.

Būvdarbi pabeigti 2017.12.04.

Objekts nodots ekspluatācijā 2018.02.05.

6.1.5.0/16/I/003

A12

Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova), km 54,60-72,78

Autoceļa posma seguma, 18,18 km garumā un tiltu pār Kaževu, Malmuti un Maltu pārbūve (paaugstinot segas nestspēju).

Kopējās attiecināmās projekta izmaksas – 17 116 520.70 EUR, Kohēzijas fonda finansējums – 14 549 042.61 EUR

Būvdarbi uzsākti 2017.06.13.

Būvdarbi pabeigti 2018.08.20.

Objekts nodots ekspluatācijā 2019.12.28.

6.1.5.0/17/I/001

A11

Liepāja – Lietuvas robeža (Rucava),

km 50,547-58,997

Autoceļa posma seguma, 8,45 km garumā pārbūve (paaugstinot segas nestspēju).

Kopējās attiecināmās projekta izmaksas -3 916 704.34 EUR,

Kohēzijas fonda finansējums – 3 329 198.69 EUR

Būvdarbi uzsākti 2017.06.26.

Būvdarbi pabeigti 2018.08.23.

Objekts nodots ekspluatācijā 2019.03.18.

6.1.5.0/17/I/002

A9

Rīga (Skulte) – Liepāja, km 97,58-99,74 un 102,92-113,13

Autoceļa posmu seguma, 12,37 km garumā un Bukupes caurtekas un tilta pār Cieceri pārbūve (paaugstinot segas nestspēju)

Kopējās attiecināmās projekta izmaksas -12 085 884.58 EUR,

Kohēzijas fonda finansējums – 10 273 001.89 EUR

Būvdarbi uzsākti 2017.05.23.

Būvdarbi pabeigti 2018.09.23.

Objekts nodots ekspluatācijā 2018.12.12.

6.1.5.0/17/I/003

A4

Rīgas apvedceļš (Baltezers – Saulkalne),

km 12,48-19,68

Autoceļa posma seguma, 7,18 km garumā un tilta pār Mazo Juglu pārbūve (paaugstinot segas nestspēju)

Kopējās attiecināmās projekta izmaksas – 6 270 486.66 EUR,

Kohēzijas fonda finansējums – 5 329 913.66 EUR

Būvdarbi uzsākti 2017.08.03.

Būvdarbi pabeigti 2018.08.24.

Objekts nodots ekspluatācijā 2018.11.14.

6.1.5.0/18/I/001

A2

Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene), km 88,10-95,20

Autoceļa posma seguma, 7,10 km garumā un caurteku pārbūve (paaugstinot segas nestspēju)

Kopējās attiecināmās projekta izmaksas – 10 105 544.21 EUR,

Kohēzijas fonda finansējums – 8 589 712.58 EUR

Būvdarbi uzsākti 2018.08.20.

Būvdarbi pabeigti 2019.10.11.

Objekts nodots ekspluatācijā 2020.02.10.

6.1.5.0/18/I/002

A2

A3

Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene) km 25,50-39,40 (abas brauktuves) un Inčukalns – Valmiera – Igaunijas robeža (Valka) km 0,00-1,65

Autoceļa posma seguma (tai skaitā ceļu pārvadu un nobrauktuvju), 34,95 km garumā, caurteku, gājēju tuneļu un tiltu pārbūve

Kopējās attiecināmās projekta izmaksas – 43 962 964.46 EUR,

Kohēzijas fonda finansējums – 31 848 415.98 EUR

Būvdarbi uzsākti 2019.04.01.

Būvdarbi pabeigti 2020.08.21.

Objekts nodots ekspluatācijā 2020.11.20.

6.1.5.0/21/I/001

A8

Rīga – Jelgava – Eleja – Lietuvas robeža (Meitene) labā brauktuve, km 9,93‑18,93

Autoceļa posma seguma, 10,60 km garumā un divu nobrauktuvju (rampu) pārbūve (paaugstinot segas nestspēju)

Kopējās attiecināmās projekta izmaksas – 7 583 129.29 EUR,

Kohēzijas fonda finansējums – 6 445 659.89 EUR

Būvdarbi uzsākti 2022.03.28

Būvdarbi pabeigti 2022.10.13.

Objekts nodots ekspluatācijā 2022.12.30.

6.1.5.0/21/I/002

A13

Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi),
km 2,90-14,08

Autoceļa posma seguma, 11,18 km garumā un tilta pār Rītupi un Zilbes strauta caurtekas pārbūve (paaugstinot segas nestspēju)

Kopējās plānotās attiecināmās izmaksas – 8 941 162.12 EUR,

Kohēzijas fonda finansējums – 7 599 987.80 EUR

Būvdarbi uzsākti 2022.09.13.

Būvdarbus plānots pabeigt 2023. gadā

6.1.5.0/21/I/003

A10

Rīga – Ventspils,
km 41,16-52,73

Autoceļa posma seguma, 11,57 km garumā un divu tiltu pār Vēršupīti pārbūve (paaugstinot segas nestspēju)

Kopējās plānotās attiecināmās izmaksas – 9 000 000.00 EUR,

Kohēzijas fonda finansējums – 7 650 000.00 EUR

Būvdarbi uzsākti 2022.03.28

Būvdarbi pabeigti 2022.12.09.

6.1.5.0/22/I/001

A2

Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene) km 39,44 – 46,30 segas pārbūve (abas brauktuves)

Autoceļa posma seguma, 13,72 km garumā, Inčupītes caurtekas, Egļupes caurtekas un gājēju tuneļa pārbūve (paaugstinot segas nestspēju)

Kopējās plānotās attiecināmās izmaksas – 13 870 115.93 EUR, Kohēzijas fonda finansējums – 11 789 598.54 EUR

Būvdarbi uzsākti 2022.08.02.

Būvdarbi pabeigti 2023.09.15.