Pievienot attēlu (jpeg, png, pdf, docx)
Maksimālais faila izmērs 25 MB.
Vēlos saņemt atbildi uz manis norādīto e-pasta adresi.

SMART E67

Projekta nosaukums latviski: Uzlabota satiksmes vadība E67 transporta koridorā (saīsināti: SMART E67)

Projekta nosaukums angliski: Advanced traffic management on E67 transport corridor
Projekta ID: CB241

Projekta ietvaros ir uzstādītas mainīgās informācijas ceļa zīmes, modernizēi esošie luksofori un pielāgoti adaptīvam darba režīmam (gaismas tiek pārslēgtas, ņemot vērā aktuālo satiksmes situāciju), uzstādītas jaunas laikapstākļu stacijas un modernizētas esošās, kā arī izveidots satiksmes reāllaika videonovērošanas un negadījumu novēršanas risinājums divos nozīmīgos satiksmes mezglos.

Latvijā projekts SMART E67 ir vērsts uz pasažieru transporta plūsmas un kravu pārvadājumu efektivitātes (samazināt braukšanas laiku) un drošības paaugstināšanu Via Baltica posmā no Ainažiem līdz Lietuvas robežai.

SMART E67 tika realizēts Centrālbaltijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam (INTERREG V A) ietvaros. Iniciators un vadošais partneris bija VSIA Latvijas Valsts ceļi, un projekts tika īstenots sadarbībā ar Igaunijas Ceļu administrāciju. Viedās transporta sistēmas elementi  uzstādīti uz Via Baltica gan Latvijā, gan Igaunijā, posmā Tallina–Rīga–Bauska–Lietuvas robeža. Projekta kopējās izmaksas ir 2,5 milj. eiro, no tiem 85% ir ERAF līdzfinansējums. Latvijai pieejamais finansējums bija 1,4 milj. eiro, no kuriem 1,2 milj. eiro – ERAF līdzfinansējums.

Projekta specifiskie mērķi:

 • Izstrādāt vienotu, uz labākās prakses piemēriem balstītu, plānojumu un tehnoloģisko pieeju viedo transporta sistēmu/aprīkojuma uzstādīšanai uz autoceļa E67 Latvijā un Igaunijā;
 • Veikt pilotinvestīcijas viedā transporta sistēmas aprīkojumu un iekārtu iegādei, uzstādīšanai un testēšanai uz autoceļa E67 Latvijā un Igaunijā;
 • Nodrošināt informācijas apmaiņas sistēmu starp Latvijas un Igaunijas satiksmes informācijas centriem ITS apkalpošanā un satiksmes dalībnieku informēšanā;
 • Paaugstināt sabiedrības un satiksmes dalībnieku informētību par viedo transporta sistēmu darbību un lietderību satiksmes efektivitātes un drošības paaugstināšanā.

Projekta galvenās aktivitātes:

 • ITS priekšizpēte, tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde, plānošana un tehniskā projekta izstrāde;
 • IT aprīkojuma iegāde un satiksmes informācijas kontroles programmatūras izstrāde un pielāgošana ITS aprīkojuma darbības integrēšanai esošajā Satiksmes informācijas centra darbībā;
 • IT aprīkojuma iegāde un satiksmes informācijas kontroles programmatūras izstrāde un pielāgošana, lai nodrošinātu satiksmes informācijas apriti starp VSIA Latvijas Valsts ceļi Satiksmes informācijas centru un Igaunijas Ceļu administrācijas satiksmes informācijas centru;
 • Investīcijas ITS iekārtās un aprīkojumā: mainīgās ceļa zīmes, adaptīvie luksofori, meteoroloģiskās stacijas, novērošanas kameras, negadījumu novēršanas aprīkojums u.c.;
 • Satiksmes informācijas centru speciālistu apmācības un pieredzes apmaiņa;
 • Mērķa grupu informēšana par ITS darbību un nozīmi;
 • Projekta komunikāciju aktivitātes un sabiedrības informēšana;
 • Vadība, koordinēšana un atskaitīšanās.

Projekta rezultāti un ieguvumi: Projekta ietvaros transporta informācijas sistēmu infrastruktūras modernizēšanā un viedo satiksmes informācijas risinājumu ieviešanā autoceļa E67 posmā no Ainažiem līdz Lietuvas robežai investēti 1,063 miljoni eiro.

Projekta ietvaros piegādātas un uzstādītas:

 • 2 brīvi programmējamas maināmas, t.sk., brīdinājuma, informācijas ceļa zīmes;
 • 13 fiksētās matricas tipa brīdinošās maināmas informācijas ceļa zīmes ar ekrāniem pie ceļu metroloģiskajām stacijām;
 • 10 esošo luksoforu modernizēšana un pielāgošana adaptīvajam darba režīmam;
 • 4 jaunu meteoroloģisko staciju izveide un 8 esošo meteoroloģisko staciju modernizēšana;
 • novērošanas sistēmu un negadījumu novēršanas sistēmu izveide divās vietās.

VSIA Latvijas Valsts ceļi ieguvumi īstenojot projektu:

 • Pārrobežu sadarbībā piesaistīts finansējums pilotinvestīcijām viedo transporta sistēmu aprīkojuma ieviešanai uz Latvijas ceļiem;
 • Starptautiska sadarbība un pieredzes apmaiņa satiksmes informācijas uzlabošanas jomā;
 • Paaugstināts Satiksmes informācijas centra speciālistu zināšanu līmenis viedo transporta sistēmu ieviešanā un to darbībā;
 • Kopumā paaugstināta transporta plūsmas efektivitāte un drošība uz autoceļa E67.

Projekta partneri: VSIA Latvijas Valsts ceļi (Vadošais partneris, Latvija) un Igaunijas Ceļu administrācija (Projekta partneris, Igaunija).

Budžets

Projekta ieviešanu līdzfinansēja Centrālā Baltijas Jūras reģiona pārrobežu sadarbības programma 2014.–2020. gadam. Kopējais projekta budžets: 2 457 499,40 eiro, tajā skaitā 2 088 874,49 eiro (85%) ERAF un 368 849,91 eiro (15%) partneru līdzfinansējums. Latvijas pusei pieejamais finansējums bija 1 412 250,79 eiro (100%), tajā skaitā, 1 201 688,17 eiro (85%) ERAF un 212 062,62 eiro (15%) valsts līdzfinansējums.

Projekta īstenošanas periods: 02.11.2015.–31.10.2019.

Papildus informācijai:

Attēli un citi materiāli pieejami arī projekta Facebook lapā

Konferences Intelligent Transportation Systems for the safe future prezentācijas:

Noderīga informācija

Informācija par Programmu: www.centralbaltic.eu
Informācija par Eiropas Savienību: www.europa.eu.

Projekta vadītājs:

Boriss Jeļisejevs,
VSIA Latvijas Valsts ceļi
Satiksmes informācijas centra vadītājs
E-pasts: boriss.jelisejevs@lvceli.lv