Pievienot attēlu (jpeg, png, pdf, docx)
Maksimālais faila izmērs 25 MB.
Vēlos saņemt atbildi uz manis norādīto e-pasta adresi.

Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma finansētie projekti

Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformas un investīciju virziena Reģionālā politika

3.1.1.r. reformas Administratīvi teritoriālā reforma

3.1.1.1.i. investīcijas Valsts reģionālo un vietējo autoceļu tīkla uzlabošana projekti

Esošo valsts reģionālo un vietējo autoceļu atjaunošanas nepieciešamību nosaka administratīvi teritoriālā reforma, kuras ietvaros ir mainījušās novadu robežas un administratīvo centru sasniedzamības iespējas, kā arī mainījušies iedzīvotāju pārvietošanās paradumi saistībā ar iedzīvotājiem nepieciešamo pakalpojumu saņemšanas organizācijas maiņu. Līdz ar to nepieciešams nodrošināt iedzīvotāju mobilitāti labākai novadu administratīvo centru sasniedzamībai, uzlabojot piekļuvi valsts un pašvaldību sniegtajiem pakalpojumiem (tai skaitā izglītības iestāžu tīkla sakārtošanas kontekstā, kā arī veselības, kultūras, sociālo u.c. pakalpojumu sasniedzamībai) un darba vietām.

Investīcijas mērķis ir nodrošināt esošo valsts reģionālo un vietējo autoceļu pārbūvi un atjaunošanu administratīvi teritoriālās reformas kontekstā, kas nepieciešami novadu administratīvo centru un tajos sniegto pakalpojumu un darba vietu drošai sasniedzamībai.

Ieguldījumi tiks veikti uz valsts reģionālajiem un vietējiem autoceļiem visā Latvijas teritorijā.

Informācija atjaunota 2023. gada oktobrī.

N.p.k.

Nosaukums

Mērķis

Darbu izmaksas bez

PVN

PVN summa

Īstenošanas gaita

1

P104 Tukums – Auce – Lietuvas rob. (Vītiņi)

km 13,19 -31,10

Autoceļa posma asfaltbetona segas, 17,91 km garumā, atjaunošana

1 570 610,59

329 828,22

Objekts pieņemts ekspluatācijā 07.12.2021.

2

P125 Talsi – Dundaga – Mazirbe

km 15,55-32,85

Autoceļa posma asfaltbetona segas, 17,30 km garumā, atjaunošana

1 506 911,55

316 451,43

Objekts pieņemts ekspluatācijā 21.12.2021.

3

P86 Sērene – Kalnieši

km 0,00-15,20

Autoceļa posma asfaltbetona segas, 15,20 km garumā, atjaunošana

1 7887 29,67

375 633,23

Objekts pieņemts ekspluatācijā 13.12.2021.

4

P70 Svente – Lietuvas robeža (Subate)

km 22,16-39,01

Autoceļa posma asfaltbetona segas, 16,85 km garumā, atjaunošana

1 654 907,77

347 530,64

Objekts pieņemts ekspluatācijā 24.11.2021.

5

V711 Ilūkste – Rubanišķi – Daugavpils

 km 1,64-9,82

Autoceļa posma asfaltbetona segas, 8,18 km garumā, atjaunošana

731 145,13

153 540,47

Objekts pieņemts ekspluatācijā 28.10.2021.

6

V623 M.Asūne – Robežnieki

km 0,00-6,302

Autoceļa posma asfaltbetona segas, 6,302 km garumā, atjaunošana

864 444,40

181 533,32

Objekts pieņemts ekspluatācijā 20.10.2022.

7

V1435 Līgas – Zentene – Rideļi

km  12,85-20,05

Autoceļa posma asfaltbetona segas, 7,20 km garumā, atjaunošana

866 105,16

181 882,08

Objekts pieņemts ekspluatācijā 14.10.2022.

8

P6 Saulkrasti – Sēja – Ragana

km 7,886-23,146

Autoceļa posma asfaltbetona segas, 15,26 km garumā, atjaunošana

2 182 480,23

458 320,84

Objekts pieņemts ekspluatācijā 01.12.2022.

9

P8 Inciems – Sigulda – Ķegums

km 42,40-47,30

Autoceļa posma asfaltbetona segas, 4,90 km garumā, atjaunošana

712 852,93

149 699,12

Objekts pieņemts ekspluatācijā 12.09.2022.

10

V259 Ausekļi – Burga

km 0,055-4,474

Autoceļa posma asfaltbetona segas, 4,419 km garumā, atjaunošana

655 503,47

137 655,73

Objekts pieņemts ekspluatācijā 12.12.2022.

11

V1279 Vecais suitu ceļš

km 16,10-17,350

Autoceļa posma asfaltbetona segas, 1,25 km garumā, atjaunošana

202 502,62

42 525,55

Objekts pieņemts ekspluatācijā 25.08.2022.

12

V526 Ludza – Auziņi – Stoļerova km 10,11-16,22

Autoceļa posma asfaltbetona segas, 6,11 km garumā, atjaunošana

734 180,97

154 178,01

Objekts pieņemts ekspluatācijā 05.12.2022.

13

V508 Brigi –  Krivanda –  Cibla –  Seļekova   

km 23,30-27,12

Autoceļa posma asfaltbetona segas, 3,82 km garumā, atjaunošana

429 273,80

90 147,50

Objekts pieņemts ekspluatācijā 15.11.2022.

14

V595 Viļāni – Maltas Trūpi – Lomi km 0,00-1,86 un 2,50-10,570

Autoceļa posma asfaltbetona segas, 9,93 km garumā, atjaunošana

1 234 508,16

259 246,72

Objekts pieņemts ekspluatācijā 30.09.2022.

15

V584 Silmala – Štikāni – Saveļi

km 0,60-6,20

Autoceļa posma asfaltbetona segas, 5,60 km garumā, atjaunošana

625 541,04

131 363,62

Objekts pieņemts ekspluatācijā 06.12.2022.

16

V593 Vērēmi – Rogovka

km 6,60-14,38

Autoceļa posma asfaltbetona segas, 7,78 km garumā, atjaunošana

1 089 444,42

228 783,33

Objekts pieņemts ekspluatācijā 06.12.2022.

17

P14 Umurga-Cēsis-Līvi 

km 21,99-34,92

Autoceļa posma asfaltbetona segas, 12,93 km garumā, pārbūve

8 444 882,66

1 773 425,36

Notiek būvdarbi

18

V286 Kūdums-Daibe-Pīpeņi

km 3,27-7,05

Autoceļa posma asfaltbetona segas, 3,78 km garumā, pārbūve

1 634 444,00

343 233,24

Būvdarbi pabeigti 18.08.2023.

19

V977 Madliena – Aderkaši km 0,047-12,635

Autoceļa posma asfaltbetona segas, 12,588 km garumā, atjaunošana

1 977 342,61

415 241,95

Būvdarbi pabeigti 28.07.2023.

20

V918 Zemkopības institūts – Skrīveri (Jāņa Purapuķes iela) km 0,016-1,58

Autoceļa posma asfaltbetona segas, 1,564 km garumā, atjaunošana

267 063,00

56 083,23

Būvdarbi pabeigti 21.07.2023.

21

V956 Daudzeva- Viesīte-Apserde km 32,12-32,975

Autoceļa posma asfaltbetona segas, 0,855 km garumā, atjaunošana

137 100,00

28 791,00

 

Būvdarbi pabeigti 09.06.2023.

22

V782 Jēkabpils-Antūži-Medņi km 1,075-5,25

Autoceļa posma asfaltbetona segas, 4,175 km garumā, atjaunošana

427 424,36

89 759,12

 

Būvdarbi pabeigti 09.06.2023.

23

V971 Lielvārde – Rozītes km 0,025-2,385

Autoceļa posma asfaltbetona segas, 2,36 km garumā, atjaunošana

359 135,10

75 418,37

 

Būvdarbi pabeigti 06.09.2023.

24

V974 Dzelmes – Veckrape km 0,03-5,615

Autoceļa posma asfaltbetona segas, 5,585 km garumā, atjaunošana

845 839,45

177 626,28

 

Būvdarbi pabeigti 06.09.2023.

25

P61 Krāslava-Dagda km 2,32-18,2

Autoceļa posma asfaltbetona segas, 15,88 km garumā, atjaunošana

 

2 876 956,97

 

 

604 160,96

 

Būvdarbi pabeigti 29.09.2023.

26

V579 Rēzekne–Stoļerova–Kaunata km 18,38-21,982

Autoceļa posma asfaltbetona segas, 3,602 km garumā, atjaunošana

382 700,36

80 367,08

 

Būvdarbi pabeigti 17.08.2023.

27

P17 Valmiera—Rūjiena—Igaunijas robeža (Unguriņi) km 2,545-20,702

Autoceļa posma asfaltbetona segas, 18,157 km garumā, atjaunošana

 

425 000,00

 

 

719 250,00

 

Būvdarbi pabeigti 22.09.2023.

28

P44 Ilzene – Līzespasts

km 0,00-2,86

Autoceļa posma asfaltbetona segas, 2,86 km garumā, atjaunošana

224 500,00

47 145,00

Būvdarbi pabeigti 21.09.2023.

29

P38 Cesvaine-Velēna km 23,055-24,964

Autoceļa posma asfaltbetona segas, 1,909 km garumā, atjaunošana

 

692 362,09

 

145 396,04

Iepirkuma procesā

30

P38 Cesvaine-Velēna km 24,964-30,64

Autoceļa posma asfaltbetona segas, 5,676 km garumā, pārbūve

 

2 584 568,38

 

542 759,36

Iepirkuma procesā

31

P38 Cesvaine-Velēna km 30,64-37,299

Autoceļa posma asfaltbetona segas, 6,659 km garumā, atjaunošana

 

1 117 645,28

 

234 705,51

Iepirkuma procesā

32

P117 Skrunda – Aizpute km 14,87-18,52

Autoceļa posma asfaltbetona segas, 3,65 km garumā, pārbūve

2 447 812,24

514 040,57

 

Notiek būvdarbi

33

V920  Koksne – Vērene – Madliena  – Suntaži (posmā Laubere  – Suntaži)  km 40,45-48,05

Autoceļa posma asfaltbetona segas, 7,60 km garumā, pārbūve

2 789 479,97

585 790,79

 

Notiek būvdarbi

34

V429 Rimstavas – Ušuri posma km 0,00 – 2,00

Autoceļa posma asfaltbetona segas, 2,00 km garumā, pārbūve

879 145,79

184 620,62

Projekta īstenošana atcelta

35

 P11 Kocēni – Limbaži – Tūja km 27,76-33,068

Autoceļa posma asfaltbetona segas, 5,308 km garumā, pārbūve

3 850 777,00

808 663,17

Notiek būvdarbi

36

P77 Ventspils – Dundaga km 7,38-13,53       

Autoceļa posma asfaltbetona segas, 6,15 km garumā, pārbūve

3 851 376,29

808 789,02

Iepirkuma procesā

37

P109 Kandava – Saldus km 14,033 -28,637 

 

Autoceļa posma asfaltbetona segas, 14,604 km garumā, pārbūve

14 961 838,10

3 141 986,00

 

Iepirkuma procesā

38

P124Ventspils – Kolka km 0,00 -9,93        

 

Autoceļa posma asfaltbetona segas, 9,93 km garumā, pārbūve

5 669 054,56

1 190 501,46

 

Iepirkuma procesā

39

P8 Inciems – Sigulda – Ķegums km 12,5- 13,96

 

Autoceļa posma asfaltbetona segas, 1,46 km garumā, pārbūve

3 983 492,65

836 533,46

 

Iepirkuma procesā (apturēts)

40

P72 Ilūkste (Virsaiši) – Bebrene-Birži km 41,954 -51,91   

Autoceļa posma asfaltbetona segas, 9,956 km garumā, pārbūve

9 307 233,10

1 954 518,95

 

Iepirkuma procesā

/figure>