Pievienot attēlu (jpeg, png, pdf, docx)
Maksimālais faila izmērs 25 MB.
Vēlos saņemt atbildi uz manis norādīto e-pasta adresi.

Igaunijas–Latvijas pārrobežu sadarbība (2007–2013)

Projekta nosaukums latviski: Ape–Moniste ceļa rekonstrukcija
Projekta nosaukums angliski: Reconstruction of road Ape–Moniste
Projekta ID: EU 38849

Mērķis

Nodrošināt drošu un ērtu satiksmi starp Apes pilsētu Latvijā un Monistes pagastu Igaunijā.

Partnerība

Projektā iesaistītās puses ir Igaunijas autoceļu administrācija un VSIA Latvijas Valsts ceļi. Igaunijas autoceļu administrācija ir vadošais partneris šajā projektā.

Projekta ieguvumi Latvijas pusē

Projekta ietvaros Latvijā ir uzlaboti šādi ceļu posmi:

  • P19 Ape (Vidzemes šoseja)–Igaunijas robeža, km 0.0.–1,815. (asfalta seguma rekonstrukcija),
  • P19 Ape (Vidzemes šoseja)–Igaunijas robeža, km 3.484.–4.86. (asfalta seguma rekonstrukcija),
  • grants seguma rekonstrukcija uz asfalta segumu P39 Alūksne–Ape, km 24.043.–26.176. un daļa Pasta ielas Apē ar kopējo garumu 0,325 km,
  • P39 Alūksne–Ape, km 22,20.–23,743. (asfalta seguma rekonstrukcija).

Tiesības veikt būvdarbus abās valstīs tika piešķirtas Igaunijas uzņēmumam Teede Rev-2. Būvuzraudzību veica uzņēmums Taalri Varahaldus no Igaunijas.

Budžets

Projektu līdzfinansē Igaunijas un Latvijas pārrobežu sadarbības programma 2007.–2013. Projekta kopējais budžets 5 060 240,92 eiro, tai skaitā Latvijā ieguldīti 1 920 101,04 eiro.

Ieviešanas periods: 01.14.2014.–30.06.2015.


Projekta nosaukums latviski: Karksi–Nuia–Sedas tilts ceļa rekonstrukcija
Projekta nosaukums angliski: Reconstruction of the road Karksi–Nuia–Seda bridge
Projekta ID: EU 38849

Mērķis

Projekta mērķis bija nodrošināt pierobežas reģiona pieejamību, rekonstruējot ceļu no Karksi–Nuia–Sedas tilts, būtiski uzlabojot vietējo autoceļu tīklu un vidi kopumā (“melnais” segums, pretputekļu pārklājums), padarot reģionu pievilcīgāku un pieejamāku tūristiem un kravu pārvadātājiem.
Saskaņā ar Šengenas līgumu, ES valstu attīstība nebeidzas ar valsts robežām. Tāpēc ir ļoti svarīgi plānot un attīstīt pierobežas zonas infrastruktūru, un tas kalpoja par šī projekta vadlīnijām.
Līdz šim tikai divās robežšķērsošanas vietās starp Latviju un Igauniju bija asfaltbetona segums. Tās atrodas Ainažos un Valkā, 200 km attālumā viena no otras.
Unguriņu robežpunkts atrodas 60 km attālumā no Valkas un 110 km attālumā no Ainažu robežpunkta. Ir arī citas robežas šķērsošanas vietas, taču tām visām ir grants segums un tās ir savienotas tikai ar vietējiem ceļiem. Pēc vadošā partnera Pērnavā organizētās iepirkuma procedūras tika paziņots, ka par būvniecības konkursa uzvarētāju kļuvis Igaunijas konsorcijs Valga Teed, kurš veica būvdarbus par 1 503 395,33 eiro. Būvuzraudzību veica Igaunijas uzņēmums Taalri Varahaldus par kopējo summu 38 605,05 eiro (ieskaitot PVN 21% – 6700,05 eiro).

Partnerība

Projektā iesaistītās puses ir Igaunijas autoceļu administrācija un VSIA Latvijas Valsts ceļi. Igaunijas autoceļu administrācija ir vadošais partneris šajā projektā.

Rezultāts

Projekta ietvaros rekonstruēts ceļa posms Nr.54 Karksi–Nuia–Lilli (km 0,820.–16,975.) Igaunijā un ceļa posms P17 Valmiera–Rūjiena–Igaunijas robeža (km 48,00.–55,832.). Igaunijas posmā 6,11 km garumā ieklāja asfaltbetona segumu un Latvijas posmā 7,832 km garumā veica trīskāršas virsmas izbūvi.  

Īstenojot šo projektu, tika izveidots vēl viens robežšķērsošanas punkts, kas savieno abu valstu galveno ceļu tīklu. Latvijai tas ir ceļš P17, kas ved uz Valmieru, bet Igaunijai – ceļš Nr.54, kas ved uz Karksi Nuia un tālāk uz Tartu. Unguriņu šķērsošanas vieta varētu būt alternatīva robežšķērsošanas punktiem, kas atrodas Ainažos un Valkā ar attālumu 200 km. 2009. gadā Unguriņos robežu šķērsoja 21785 personas un 9462 transportlīdzekļi.

Kopējais projekta budžets ir 5 060 240,92 eiro, tajā skaitā finansējumu Latvijas partnerim 1 920 101,04 eiro apmērā.

Ieviešanas periods: 05.12.2011.–04.12.2013.


Projekta nosaukums latviski: Ceļa posma Kilingi–Nemme–Mazsalaca rekonstrukcija
Projekta nosaukums angliski: Reconstruction of the road Kilingi–Nõmme–Mazsalaca
Projekta ID: EU 38849

Mērķis

Projekta mērķis bija nodrošināt pierobežas reģiona pieejamību, rekonstruējot ceļu no Killingi–Nõmme (Igaunija) līdz Mazsalacai (Latvija). Tas ievērojami uzlabo situāciju vietējiem iedzīvotājiem, kuri pirms projekta ieviešanas cieta no putekļiem un sliktiem ceļa apstākļiem. Rekonstruētais ceļš padarījis reģionu pievilcīgāku un pieejamāku tūristiem un kravu pārvadātājiem.
Pēc vadošā partnera organizētās iepirkuma procedūras būvniecības konkursa uzvarētājs bija Igaunijas konsorcijs Valga Teed, kurš veica būvdarbus par 1 464 000 eiro (ieskaitot PVN). Būvuzraudzību veica Igaunijas uzņēmums EA reng par kopējo summu 14932,80 eiro (ar PVN).

Partnerība

Projektā iesaistītās puses ir Igaunijas autoceļu administrācija un VSIA Latvijas Valsts ceļi. Igaunijas autoceļu administrācija ir vadošais partneris šajā projektā.

Rezultāts

Rekonstruētais ceļa posms starp Killingi–Nõmme un Mazsalaca ir pārklāts ar trīskāršu virsmas segumu (16,199 km Igaunjā un 17,436 km Latvijā).

Budžets

Kopējais programmas finansējums: 2 625 666,26 eiro, tai skaitā finansējums Latvijas partnerim 1 155 492,64 eiro.

Ieviešanas periods: 05.12.2011.–04.12.2013.