Zemnieku Saeima: Nauda, ko maksājam nodokļos, ir jāiegulda ceļos

Lauku ceļi ir viens no lauku uzņēmējdarbības infrastruktūras pamatelementiem, ir pārliecināts Zemnieku Saeimas valdes priekšsēdētājs Juris Lazdiņš. Lauku ceļiem ir ļoti būtiska nozīme  – tiem jānodrošina gan ikdienas, gan lauksaimniecības transporta plūsma. Piena fermu pievedceļiem jābūt izbraucamiem 365 dienas gadā, neatkarīgi no laika apstākļiem. Savukārt graudu un dārzeņu novākšanas sezonas laikā atsevišķos posmos ceļiem jāapkalpo salīdzinoši intensīva satiksme. Lauku ceļi kalpo arī nocirsto kokmateriālu aizvešanai no mežiem, un tiem ir jāiztur attiecīga smagās tehnikas slodze.

Šobrīd liela daļa Latvijas lauku ceļu ir ļoti sliktā stāvoklī. Tā rezultātā problemātiska ir gan izejvielu piegāde, gan lauksaimniecības produkcijas pārvietošana. Ļoti sarežģīta situācija veidojas pavasaros, kad ceļi dubļu dēļ daudzviet kļūst pilnībā vai arī grūti neizbraucami. Atsevišķos posmos ceļi smagajam transportam tiek slēgti. Tajā pašā laikā pavasarī ir jāveic lauku mēslošana, ko īsās sezonas dēļ nevar atlikt. Arī produkcijas, īpaši piena, nobaroto dzīvnieku, aizvešanu no saimniecībām, kā arī lopbarības piegādi nevar atlikt par mēnesi vai pat ilgāk.

Sliktās ceļu kvalitātes dēļ strauji nolietojas un lūst tehnika, bet remonti un jaunas tehnikas iegāde rada papildus izmaksas.

Zemnieku Saeima uzskata, ka ir jāseko līdzi ceļu kvalitātei, un tos ir jāuztur atbilstoši paredzētajiem mērķiem.

Lai ceļu stāvokli uzlabotu, lauksaimnieki jau šobrīd savu iespēju robežās ziemā tīra ceļus no sniega bet vasarā pļauj grāvmalas. Šādi darbi tiek veikti pēc zemnieku pašu iniciatīvas.

Ja runājam par pašvaldību ceļiem – daļa mūsu maksāto nodokļu nonāk pašvaldību budžetos. Tādēļ uzskatām, ka tā attiecīgi jānovirza ceļu rekonstrukcijai. Tāpat atbalstām Autoceļu fonda atjaunošanu, kā arī  no degvielas iekasēto līdzekļu novirzīšanu ceļu uzturēšanai.

Uzskatām, ka jau pirms krietna laika bija jāuzsāk samaksas iekasēšana no tiem kravas automobiļiem, kuri Latviju šķērso tranzīta nolūkā. Kravas automobiļi izmanto Latvijas ceļus, taču neapstājoties, nerada nekādu pievienoto vērtību.

Piedāvājam izmantot arī publiskās partnerības iespēju, veicot investīcijas ceļos, jo, iespējams, ir uzņēmēji, kuri ir gatavi izbūvēt ceļus un ar valsti norēķināties vairāku gadu laikā.

Ir svarīgi, lai valdības nesen piešķirtais 126 milj. eiro atbalsts tiktu novirzīts tiem ceļiem, kuri ved uz piena fermām, dārzeņu noliktavām, kaltēm un apstrādājamajiem laukiem. Cerams, ka šis finansējums tiks mērķtiecīgi novirzīts tiem ceļiem, kuri ir būtiski lauksaimniecības nozares darbības nodrošināšanai.