Viļakas un Rugāju novados atjaunots reģionālo autoceļu segums

abeigti seguma atjaunošanas darbi autoceļa Gulbene-Balvi-Viļaka-Krievijas robeža (Vientuļi) posmā no Viļakas līdz valsts robežai (63,07. – 69,18. km), kā arī autoceļa Kārsava-Tilža-Dubļukalns posmā no Sudarbes līdz Dubļukalnam (38,35. – 47,23. km).

Ceļu posmos tika veikts iesēdumu remonts un profila labošana, asfalta virskārtas ieklāšana visā remontposmā uz autoceļa P35 un virsmas apstrāde uz autoceļa P48.

Darbus veica SIA 8.CBR par kopējo līgumcenu 1,67 milj. EUR (ar PVN), kas tika finansēti valsts budžeta papildu piešķirto 75 miljonu eiro ietvaros.

Atjaunotajos posmos vēl līdz nākamās nedēļas sākumam tiks saglabāts būvdarbu laikā noteiktais ātruma ierobežojums 70 km/h.