Vidzemes plānošanas reģionā iecerēto valsts ceļu būvdarbu karte un saraksts

Valsts budžeta finansējums

Vidzemes plānošanas reģionā darbi notiks vairāk nekā 30 valsts ceļu posmos. Šogad sāks pārbūvēt Vidzemes šosejas (A2) posmu no Melturiem līdz Bērzkrogam (77,24.–88,1. km). Būvdarbi paredz izbūvēt salturīgo kārtu, šķembu pamatu un trīs kārtas asfalta. Vietām veiks arī grunts apmaiņu. Atjaunos Lejasgrāvja caurteku. Projekta autors SIA Projekts EAE. Darbus plānots pabeigt 2024. gadā.

Pēc tehnoloģiskā pārtraukuma atsāksies arī Daugavpils šosejas (A6) pārbūve Lielvārdē. Līdz šā gada rudenim tur pilnībā pārbūvēs ceļa segu cauri visai pilsētai līdz pat Kaibalai (51,30.–56,70. km). Pagājušajā gadā izbūvēta drenāžas un lietus kanalizācijas sistēma, elektrolīnija jaunajam ielu apgaismojumam. Tāpat izbūvēs brauktuves konstruktīvās kārtas un caurtekas. Projektā paredzēta arī gājēju un velosipēdistu infrastruktūra, kā arī autobusa pieturvietu pārbūve, apgaismojums un jauni satiksmes organizācijas tehniskie līdzekļi. Savukārt 1938. gadā uzbūvēto tiltu pār Rumbiņu atjaunos, saglabājot esošo tilta velvi un balstus.

Būvdarbus veic piegādātāju apvienība VIA un VIANOVA par līgumcenu 9 250 663 (ar PVN). Šajā līgumā ietilpst arī seguma atjaunošana A6 posmā no Ogres līdz Ķegumam, kas jau pabeigta 2022. gadā. Būvuzraudzību veic SIA Būvju profesionālā uzraudzība. Pārbūves projekta autors ir SIA Projekts EAE.

Pārbūve šogad turpināsies arī uz reģionālā autoceļa Pļaviņas–Madona–Gulbene (P37) no Madonas līdz Dzelzavai (42,76.–60,14. km). Būvdarbu posms ir vairāk nekā 17 kilometrus garš. Kopš būvdarbu sākuma pagājušā gada aprīlī 11 kilometru garumā jau daļēji ir pārbūvētas ceļa konstruktīvās kārtas un ieklāta asfalta apakškārta, bet posma atlikušos sešus kilometrus pārbūvēs šogad. Posmā ir izrakti grāvji, izbūvēta drenāža un pārbūvētas caurtekas. Kujas tilta atjaunošana ir pabeigta, savukārt uz tilta pār Sūlas upi būvdarbi vēl turpinās un tur saglabājas reversā kustība pa apbraucamo ceļu. Pagriezienā uz Cesvaini ir izbūvēts apļveida krustojums, kā arī gar ceļu visā posmā veikti elektrotīklu pārbūves darbi. Darbus veic piegādātāju apvienība ACBR8 par līgumcenu 12 479 679 miljoni eiro (ar PVN). Pārbūves projekta autors ir AS Ceļuprojekts, būvuzraudzību veic SIA Būvju profesionālā uzraudzība.

Valmieras šosejas (A3) pašā sākumā trīs kilometru garumā un vairākos reģionālo autoceļu posmos atjaunos asfaltbetona segumu. Šogad pabeigs seguma atjaunošanu uz autoceļa Madona–Varakļāni (P84) no Barkavas līdz krustojuma ar autoceļu Jēkabpils–Rēzekne–Ludza–Krievijas robeža (Terehova) (A12) (32,57.–48,85. km).

Periodiskās atjaunošanas ietvaros segumu atjaunos uz reģionālā autoceļa Ērgļi–Jaunpiebalga–Saliņkrogs (P33) no Vecpiebalgas līdz Lejas Zariņiem (24,52. km–35.15. km). Savukārt vienkārtas virsmas apstrāde paredzēta autoceļam Alūksne–Zaiceva (P40) visā garumā. Vienkārtas virsmas apstrāde plānota arī valsts vietējiem autoceļiem Alūksne–Ziemeri–Veclaicene (V386), Vētraine–Maliena–Kalncempji–Sprīvuļi (V396) un Mālupe–Beja–Karitāni (V399).

Divu vietējo ceļu posmiem ar grants segumu veiks divkārtu virsmas apstrādi: Cirgaļi–Palsmane–Ūdrupe (V248) no Palsmanes līdz tiltam pār Palsas upi (21,16.–26.68. km), kā arī autoceļa Dukuri–Rāmnieki (V330) posmos no Dukuriem līdz Jāņulejām (1,93.–3,75. km) un no tilta pār Gauju līdz Ķienēm (4,42.–5,68. km). Divkārtu jeb dubulto virsmas apstrādi veic uz reģionālajiem un vietējiem grants seguma autoceļiem ar nelielu satiksmes intensitāti, lai novērstu putekļošanos, ūdens iekļūšanu ceļa konstrukcijā un nodrošinātu komfortablākus braukšanas apstākļus. Papildu ieguvums ir mazākas ikdienas uzturēšanas izmaksas, jo autoceļš nav jāgreiderē, un ilgāks ceļa kalpošanas laiks. Turklāt šāds ceļš ir labi izbraucams arī šķīdoņa laikā.

Tilts pār Gauju uz V330 (4,20. km) Rāmniekos ir slēgts satiksmei līdz šā gada rudenim, jo pērn uzsākās tā pārbūve. Tas uzbūvēts 1995. gadā pārceltuves vietā, tilta laiduma konstrukcija būvēta no padomju laika tipveida tērauda kopņu pagaidu tilta konstrukcijām. Ekspluatācijas laikā tilta laiduma konstrukcijas elementi ir korodējuši un konstrukcijas deformējušās. Bojātās konstrukcijas demontēs un izbūvēs jaunu trīslaidumu tēraudbetona siju laiduma konstrukciju, tās šķērsgriezumā izvietos tērauda sijas, virs kurām izbūvēs dzelzsbetona plātni. Pēc pārbūves tilts būs 98 metrus garš ar  septiņus metrus platu brauktuvi un divvirzienu satiksmi. Gājēju kustībai izbūvēs 1,5 metru platu tērauda ietvi, savukārt līdzās esošo gājēju tiltu pēc autotransporta tilta pārbūves paredzēts nojaukt.

Būvdarbus veic SIA ACBR par līgumcenu 3 197 536,01 eiro (ar PVN). Pārbūves projekta autors ir SIA Projekts 3, būvuzraudzību veic SIA Būvju profesionālā uzraudzība.

Vidzemes plānošanas reģionā dažādi darbi kopumā notiks uz sešiem tiltiem, no kuriem četri ir pār Gauju. Tāpat jaunu tiltu būvēs pār Kuju uz autoceļa Liezere–Slakurmji–Graši (V854) (4,17. km) un pār Ranku uz autoceļa Ogre–Viskālis (V996) (8,20. km).

Plānoti arī vairāki satiksmes drošības projekti. Stalbē pārbūvēs Valmieras šosejas (A3) un autoceļa Umurga–Cēsis–Līvi (P14) (39,03.–39,91. km) satiksmes mezglus, tos sašaurinot un izveidojot arī gājēju pāreju un izbūvējot apgaismojumu. Uz P14 no Cēsīm līdz krustojumam uz Līvu ciemu (39,7.–40,95. km) izbūvēs gājēju un velosipēdistu infrastruktūru. Arī no Valmieras un Brenguļiem piecu kilometru garumā uz autoceļa Valmiera–Brenguļi–Biksēja (V196) (0,00.–5,00. km) būvēs gājēju un velosipēdistu infrastruktūru.

ES atveseļošanas

Tā ietvaros pārbūvēs gandrīz piecus kilometrus  autoceļa Cesvaine–Velēna (P38) no Tirzas skolas līdz Lizumam (25,99–30,63. km). Darbus plānots pabeigt 2024. gadā. Kā arī pārbūvēs 13 kilometrus Umurga–Cēsis–Līvi (P14) no Stalbes līdz Cēsīm (21,99.–34,92. km). Šajā posmā paredzēta gan daļēja, gan atsevišķos posmos pilna pārbūve. Vietās ar vāju nestspēju veiks grunts apmaiņu vai pastiprinās grunti ar pāļiem. Darbi plānoti šogad un arī 2024. gadā. Projekta autors – SIA Projekts 3.

Vairākiem reģionālajiem un vietējiem autoceļiem valsts ceļu tīklā Vidzemē atjaunos segumu. Viens no garākajiem seguma atjaunošanas posmiem ir autoceļa Valmiera–Rūjiena–Igaunijas robeža (Unguriņi) (P17) 18 kilometrus garais posms no Valmieras līdz Rencēniem. Paredzēts veikt esošā asfalta seguma izlīdzinošo frēzēšanu un izbūvēt divas kārtas ar asfaltu. Kā arī tīrīt grāvjus, atjaunot caurtekas, nobrauktuvju segumu un autobusu pieturvietas, uzstādīt ceļazīmes un signālstabiņus, uzklāt horizontālo apzīmējumu, izcirst krūmus, kokus un izzāģēt sausos zarus.