Vides pārraudzības valsts birojs akceptē reģionālā autoceļa Rīga–Ērgļi Lielo Kangaru posma asfaltēšanas ieceri, taču būvdarbu termiņi patlaban nav zināmi

Ir saņemts pozitīvs Vides pārraudzības valsts biroja atzinums par reģionālā autoceļa Rīga–Ērgļi (P4) posma 33,821.-42,935. km pārbūves ietekmes uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) dabas liegumu Lielie Kangari novērtējumu. Gan būvprojekta izstrāde, gan būvdarbi var tikt uzsākti tad, kad tam būs pieejams nepieciešamais finansējums. Patlaban plānots, ka projektēšanu varētu uzsākt 2021. gadā, savukārt iespējamo būvdarbu termiņi patlaban nav zināmi.

Lai valsts autoceļu tīklā veiktu visus nepieciešamos būvdarbus, ik gadu būtu nepieciešami apmēram 600 miljoni eiro, taču tāds finansējums valsts autoceļu tīklam kopš pagājušā gadsimta 90.gadiem nekad netika piešķirts. Pēdējo piecu gadu laikā valsts autoceļu uzturēšanai un attīstībai pieejamais finansējums svārstījās no 250 līdz 280 miljoniem eiro, savukārt 2021.gadā valsts budžetā valsts autoceļiem ir paredzēti vien 174 miljoni eiro, no tiem 87 miljoni kapitālieguldījumiem.

2013. gadā tika veikts ietekmes uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) – dabas liegumu Lielie Kangari novērtējums un Vides pārraudzības valsts birojs deva tam negatīvu atzinumu dēļ toreiz plānotajām trases izmaiņām (iztaisnošanas). Patlaban trases iztaisnošana nav plānota un asfaltēšanas darbus iecerēts veikts esošās ceļa trases robežās.

Darbības ierosinātājs ir VSIA Latvijas Valsts ceļi (LVC) (Reģ. nr. 40003344207, Gogoļa iela 3, Rīga, LV- 1050, 67028169, lvceli@lvceli.lv; www.lvceli.lv).

Novērtējumu sagatavojusi AS Ceļuprojekts (www.celuprojekts.lv) sadarbībā ar SIA Enviroprojekts (www.enviro.lv).

Pieejamie materiāli: