Uzturēšana šodien

Avots: Autoceļu Avīze, 2019. gada augusts

Apvienojoties četrām valsts kapitālsabiedrībām, 2006. gadā rodas VAS Latvijas Autoceļu uzturētājs, kas joprojām rūpējas par valsts ceļu uzturēšanu ikdienā.

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs (LAU) 100% akciju pieder valstij, bet akciju turētājs ir Satiksmes ministrija. LAU ir valsts autoceļu infrastruktūras uzturēšanas uzņēmums, kas nodrošina valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu plānošanu un veikšanu, pašvaldību maģistrālo, tranzītu ielu un citu autoceļu  ikdienas uzturēšanu, kā arī veic  būvmateriālu – dolomīta šķembu, drupinātās grants un sagatavotās smilts ražošanu. Lai nodrošinātu vienotu valsts autoceļu stāvokli un to caurbraucamību visa gada garumā, 2013. gada nogalē LAU noslēdza Deleģēšanas līgumu ar Satiksmes ministriju. Tas paredz, ka, sākot ar 2014. gadu LAU tiek deleģēts veikt valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu plānošanu un veikšanu visā valsts teritorijā. Līgums ir noslēgts uz septiņiem gadiem. Dibinot LAU, tajā bija nodarbināti 1832 strādnieki, tai piederēja viena asfaltbetona rūpnīca Alūksnes rajonā un 2893 tehnikas vienības un tehnoloģiskās iekārtas. LAU pirmais vadītājs bija Vigo Legzdiņš. Kopš 2017. gada novembra uzņēmumu vada Raitis Nešpors, kurš, intervijā Autoceļu Avīzei norādīja, ka šobrīd tiek izvērtēta LAU darbība, meklējot iespējas to uzlabot.

Piemēram, 2018./2019.gada ziemas sezonā, samazinot sāls kaisīšanas laukumu uz valsts ceļiem, ir samazinātas ziemas ceļu uzturēšanas izmaksas. Ir uzsākts sensoru pilotprojekts, kas ļauj saņemt informāciju par ceļu stāvokli ātrāk un līdz ar to rīkoties operatīvi. Proti, gan pasažieru pārvadātāju, gan pasta pārvadātāju tehnikas vienības aprīkotas kopumā ar desmit sensoriem, kas, pārvietojoties pa ceļiem, nolasa ceļa virsmas stāvokli un tālāk nosūta informāciju LAU darbiniekiem ar mērķi iegūt vairāk datu efektīvākai darba plānošanai ziemā. Tas ir papildu instruments, kas dod iespēju sekot līdzi laika un ceļu stāvokļa izmaiņām, tādējādi arī savlaicīgāk rīkoties. LAU veic ikdienas uzturēšanas darbus uz vairāk nekā 900 tiltiem. Uzturamo valsts autoceļu kopgarums ir vairāk nekā 20 000 km, no tiem vairāk nekā 8 000 km autoceļu ir ar melno segumu un gandrīz 12 000 km ir grants autoceļu.